Тържествено откриване на новата 2019/2020 учебна година в СМГ „Паисий Хилендарски“

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Тържественото откриване на учебната 2019-2020 година ще се състои на 16.09.2019 година от 10:00 часа в двора на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Каним всички ученици, техните родители и приятели да вземат участие в церемонията за начало на новата учебна година.

Първият Час на класа за всички паралелки от V до VIII клас ще се проведе от 09:20 часа по класните стаи на учениците.
Първият Час на класа за учениците от IX до XII клас ще започне след края на тържеството, т.е. около 10:50 часа, отново в класните стаи на паралелките.

За Ваше улеснение прилагаме списък на класните ръководители и класните стаи.

*Решихме да се включим и в две инициативи, повече информация за които може да видите тук.
**Списък с учебници за учебната 2019-2020 година може да видите тук.

Ще Ви очакваме!

  клас

Класен ръководител

Класна стая

Va

Александър Александров

203

Боголюб Симов

204

Миглена Георгиева

205

Лилия Въжарова

206

Антоан Тонев

212

Анатоли Грънчаров

213

VІа

Румяна Караджова

309

VІб

Силвия Велкова

310

VІв

Елза Йорданова

312

VIг

Дияна Якова

409

VIд

Дима Слабакова

410

VIе

Мая Томанова

412

VІІа

Надя Кръстева

403

VІІб

Магдалена Миркова

404

VІІв

Велина Иванова

405

VIIг

Елвира Червенлиева

406

VIIд

Надя Борисова

407

VIIе

Христина Стоянова

408

VІIIа

Линка Минчева

303

VІIIб

Таня Николова

304

VIIІв

Илиян Илиев

305

VIIIг

Иван Симеонов

306

VIIIд

Божидар Георгиев

307

VIIIе

Емилия Вълкова

308

IXа

Илия Костов

309

IXб

Десислава Кирчева

310

IXв

Ангел Ангелов

312

IXг

Мая Илковска

409

IXд

Ани Василева

410

IXе

Кирил Мартинов

412

Ха

Мария Кузманова

303

Хб

Детелина Донева

304

Хв

Николай Иванов

305

Хг

Даяна Давидова

306

Хд

Румяна Алексиева

307

Хе

Анита Вълова

308

XIа

Надежда Джонева

403

XIб

Ваня Данова

404

XIв

Станислав Алачев

405

XIг

Гергана Добрева

406

XIд

Елена Киселова

407

XIе

Борис Толев

408

XIIа

Илиана Цветкова

203

XIIб

Людмил Попов

204

XIIв

Надежда Буюклиева

205

XIIг

Ани Ангелова

206

XIIд

Надежда Германова

213

XIIе

Пенка Пешева

212