Учебни планове 2017/2018

Гимназиален етап
Културнообразователни области Образователна степен - средна
VIII IX X XI XII Общо
ЗП
1 БЕЛ 144 108 108 108 93 417
2 Чужди езици
Първи чужд език АЕ/НЕ 648 144 144 144 124 556
Втори чужд език 72 72 72 62 350
3 Математика, Информатика и ИТ
Математика 108 108 108 72 62 350
Информатика 36 36 72
ИТ 36 36 36 72
4 Обществени науки
История и цивилизация 54 72 72 62 260
География и икономика 54 54 54 31 193
Психология и логика 54 54
Етика и право 54 54
Философия 54 54
Свят и личност 62 62
5 Природни науки
Биология и ЗО 72 72 72 216
Физика и астрономия 54 72 72 31 229
Химия и ООС 54 72 72 198
6 Изкуства
Музика 36 36 36
Изобразително изкуство 36 36 36
7 ФВС 72 72 72 72 62 350
ЗИП
1 Математика 162 108 144 248 662
2 Информатика 72 108 124 304
3 Първи чужд език 36 31 67
СИП
1 Математика 108 54 108 108 378
2 Информатика 36 36 72
3 БЕЛ 31 31