Предварително класиране за стипендия за втори учебен срок на 2017/2018

Родители и ученици,

Списък и предварително класиране на учениците от 8 – 12 клас на СМГ, подали заявление за получаване на стипендия за втория учебен срок на 2017/2018 година, можете да видите както следва:

Учениците имат право да подадат молба при допусната техническа грешка в така изготвения списък. Молбите трябва да са в писмен вид и ще се приемат в помощник-дирекцията до 25.04.2018 г., сряда.