Резултати

Резултати от тренировъчния тест на 28.05.2017г. може да видите както следва:

2 клас
3 клас
4 клас

Резултати от тренировъчния тест на 30.04.2017г. може да видите както следва:

2 клас
3 клас
4 клас
7 клас

Резултати от тренировъчния тест по БЕЛ, проведен на 23.04.2017г. може да видите както следва:

7 клас

Резултати от тренировъчния тест на 19.02.2017 г. може да видите както следва:

3 клас
4 клас
7 клас

Резултати от тренировъчния тест по БЕЛ, проведен на 2017-01-22, може да видите както следва:

7 клас