Резултати

Резултати от Тренировъчния тест по математика, проведен на 25 март 2018г., може да видите както следва:

3 клас
4 клас
7 клас

Резултати от Тренировъчния тест по БЕЛ, проведен в СМГ на 11.03.2018 г. може да видите както следва:

7 клас