Прием след завършен 7 клас

​Уважаеми родители и ученици,

Изготвили сме презентация, свързана с кандидатсването, която може да изтеглите от тук.

Утвърден е графикът по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в VIII клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2018/2019 година.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ - натисни тук.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас) можете да видите тук.


След VII клас СМГ приема шест паралелки за учебната 2018-2019 година:

  • 4 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика;
  • 2 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).