Прием след завършен 7 клас

​Уважаеми родители и ученици,

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас, от чл.54 до чл.72) можете да видите тук.


След 7-ми клас СМГ приема шест паралелки за учебната 2017-2018 година:

  • 4 паралелки профил "Математически" с интензивно изучаване на математика, информатика и английски език;
  • 2 паралелки профил "Математически" с интензивно изучаване на математика, информатика и немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след 4-ти клас, също кандидатсват след 7-ми клас на общо основание (заедно с всички други).


Балообразуване (максимален бал 500 точки):

  • утроената оценка от НВО по Математика (макс. 3х100 точки);
  • оценката от НВО по БЕЛ (макс. 100 точки);
  • оценката по Математика от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);
  • и оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки).

**Заб.: по скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: отличен 6 се приравнява на 50 точки; много добър 5 се приравнява на 39 точки; добър 4 се приравнява на 26 точки; среден 3 се приравнява на 15 точки.