Извънкласни дейности

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Обява може да видите тук.

Приложение №1 може да изтеглите тук.

Приложение №2 може да изтеглите тук.

Приложение №3 може да изтеглите тук.

Приложение №4 може да изтеглите тук.

Приложение №5 може да изтеглите тук.