График на курсовете

Предстои да се публикува график на Модул 1 от курсовете за новата 2017/2018 учебна година.

Първото занятие на съботните курсове ще бъде на 30.септември.2017 г.


Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други.

За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.