За контакти

Телефон-централа: 02/ 983 1219*
*след свързване с централата наберете един от следните вътрешни номера:

Директор: 104
Пом. директори: 103
Секретар: 105
Домакин и пом.директор АСД: 102
Мед. кабинет: 106
Охрана: 107
Факс: 108

Извънкласни дейности (информация, записване и др.):  kursove@smg.bg

e-mail (*не е за информация относно курсове): info@smg.bg

Адрес: ул. "Искър" №61, София 1000

Транспорт:
Автобуси: 78, 79
Тролейбуси: 11