(обновена 25.07.2016 г.) Прием след 4 клас - СМГ официално с още една паралелка за V клас

Учениците на място 141 и място 142 в списъка с Резултати (ОМТ+Рейтинг) са поканени да се запишат за пети клас в СМГ.

Записването на поканените ученици е от 26.07.2016 г. до 29.07.2016 г.

  • от 10:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
  • необходими документи при записване: Оригинал на Удостоверение за завършено начално образование и Заявление (по образец; попълва се на място)

СМГ официално получи разрешение за откриването на нова пета паралелка за прием в V клас.

Записването на поканените ученици ще бъде от утре, 15 юли 2016 г. до 25 юли 2016 г. /понеделник/:

  • понеделник-петък от 10:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
  • необходими документи при записване: Оригинал на Удостоверение за завършено начално образование и Заявление (по образец; попълва се на място)

Приемът на учениците в новата паралелка ще продължи по реда на Вътрешните правила за прием на ученици в V клас в СМГ, а именно от номер 115 до 140 в списъка с Резултати (ОМТ+Рейтинг) на участвалите в състезанието "Откриване на млади таланти"  2016 г.


На свое заседание от 04.07.2016 г. Педагогическият съвет на Софийска математическа гимназия прие предложението на г-н Антони Стоянов, директор на СМГ, за разкриването на пета паралелка за V клас за предстоящата 2016-2017 учебна година.

Изпратено е мотивирано писмо до РИО София-град на МОН и се изчаква разрешение.

Приемът на учениците в новата паралелка ще продължи по реда на Вътрешните правила за прием на ученици в V клас в СМГ, а именно от номер 115 до 140 в списъка с Резултати (ОМТ+Рейтинг) на участвалите в състезанието "Откриване на млади таланти"  2016 г.

График за записване в новата паралелка ще бъде публикуван след одобрението от РИО София –град.

Всяка актуална информация ще бъде публикувана тук своевременно.


Приключи записването за пети клас в СМГ за новата 2015/2016 учебна година.

Ръководството и учителите в СМГ „Паисий Хилендарски“ приветстват всички новоприети ученици!


Има четири свободни места.

Следващите в списъка с Резултати (ОМТ+Рейтинг) са поканени да се запишат за пети клас в СМГ (учениците на място от 111 до място 114, включително)

Записването на поканените ученици е на 04.07.2016 г.

  • от 10:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
  • необходими документи при записване: Оригинал на Удостоверение за завършено начално образование и Заявление (по образец; попълва се на място)

Готов е списъкът с Резултати (ОМТ+Рейтинг) на участвалите в състезанието "Откриване на млади таланти"  2016 г. Можете да го видите тук (сортиран по Резултат) или тук (сортиран по азбучен ред).

Списъци на поканените ученици за записване в пети клас в СМГ за учебната 2016/2017 г., разпределени по чужд език:

Резултатите от състезанието „Откриване на млади таланти“ 2016 г. Може да ги видите както следва:Списък на поканените ученици за записване в пети клас в СМГ за учебната 2016/2017 г. ще бъде обявен на 28.юни.2016 г. между 12:00 и 17:00 часа.


Уважаеми родители и ученици, списъците с разпределение на състезателите по стаи за състезанието „Откриване на млади таланти“ 2016 г. на 18.06.2016 г. можете да видите по азбучен ред както следва:

ВАЖНО: Номерата на стаи, които започват с „IV Вечерна гимназия“ не са в сградата на СМГ. Тези стаи се намират в сградата на IV Сменно-Вечерна Гимназия, която се намира на ул. „Дунав“ № 30 (в непосредствена близост до сградата на СМГ; на следващата пресечка в посока запад от СМГ).

Карта можете да видите тук и тук.

Състезателите трябва да са заели местата си в 8:40 ч. и да носят документ за самоличност със снимка. За да улесним достъпа Ви до училището и за да избегнем струпването на хора и автомобили по улица „Чумерна“, Ви каним да използвате входа на СМГ откъм улица „Искър“, през двора на гимназията. Входът откъм ул. „Чумерна“ ще бъде затворен. Предвиждаме да имаме голямо струпване на автомобили в района на двете сгради. Съветваме ви да предвидите повече време за придвижване.


Изтече срокът за записване за състезанието "Откриване на млади таланти - 2016 година".

В края на деня на информационно табло на партера в СМГ ще бъде публикувана таблица с точките на състезателите от други математически състезания.


Променено е работното време на стая №1 в СМГ. Актуалните дни и часове можете да видите тук.


Готов е графикът на дейностите по провеждане на математическо състезание „Откриване на млади таланти” 2016 г. и записване на ученици в 5-ти клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за учебната 2016/2017 г.

Най-важната част е записването за участие в състезанието. Датите са (включително):

*(цитат от Чл 4. на Вътрешните правила за прием на ученици в 5-ти клас) За кандидат се счита само ученик, участвал в Математическо състезание на СМГ Откриване на млади таланти” 2016 г.

Повече информация можете да намерите тук.