University of Cambridge на визита в СМГ - училището става UCAS-centre

Представители на University of Cambridge се срещнаха с директора на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ Антони Стоянов и екип от училището.  

Още в началото на срещата Dr. Emily Tomlinson - Director, Admissions, University of Cambridge заяви, че студентите от Софийска математическа гимназия са блестящи и повод за нейното посещение е именно желанието на University of Cambridge да увеличи техния брой.


По време на визитата бе представена университетската структура и се разясниха каналите за достъп до това учебно заведение, самият учебен процес, изискванията за език, финансиране на учебния процес, възможностите за настаняване, улесненията за студенти от Европейския съюз и т.н. Цялата тази информация бе подкрепена от подробно интерактивно изложение. Учениците задаваха въпросите си на перфектен английски и получаваха възможно най-изчерпателни и любезни отговори. Беше посочена и възможността, в случай че възникнат по-нататъшни въпроси, за осведомяване чрез самия университет. Като стъпка в тази посока ще бъде създаването на UCAS centre към University of Cambridge за директно кандидатстване на ученици от СМГ в Англия. Срещата бе осъществена чрез любезното съдействие на Dr. Rumiana Yotova - Lecturer and Director of Studies in Law, Affiliated Lecturer, Faculty of Law, University of Cambridge.