Прием след 4 клас - Откриване на млади таланти 2016 г.


Готов е графикът на дейностите по провеждане на математическо състезание „Откриване на млади таланти” 2016 г. и записване на ученици в 5-ти клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за учебната 2016/2017 г.

Най-важната част е записването за участие в състезанието. Датите са (включително):

*(цитат от Чл 4. на Вътрешните правила за прием на ученици в 5-ти клас) За кандидат се счита само ученик, участвал в Математическо състезание на СМГ Откриване на млади таланти” 2016 г.

Повече информация можете да намерите тук.